Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo dự tuyển học bổng CNCF năm học 2017-2018

Theo đề nghị của Hiệp hội Christina Noble Children’s Foundation (CNCF) về việc hỗ trợ cấp học bổng cho sinh viên học khá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Phòng CTCT-SV thông báo chương trình học bổng như sau

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng CK82 năm học 2017-2018

Theo đề nghị của Ban liên lạc cựu sinh viên CK82 về việc hỗ trợ cấp học bổng cho sinh viên học khá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Phòng CTCT-SV thông báo chương trình học bổng như sau:

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Lương Định Của năm học 2017-2018

Phòng CTCT – SV có nhận thông báo từ Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng về chương trình học bổng Lương Định Của năm học 2017 – 2018 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Sóc Trăng. Chương trình học bổng cụ thể như sau

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng BFF năm học 2017-2018

Theo đề nghị của Quỹ học bổng Big Friend Foudation về việc hỗ trợ cấp học bổng cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa, Phòng CTCT-SV thông báo chương trình học bổng như sau

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển chương trình học bổng Ninh Thuận năm 2017

Căn cứ công văn số 1930/ĐHQG-CTSV ngày 25/10/2017 của Ban Công tác SV về Chương trình học bổng Ninh Thuận năm 2017, Phòng CTCT-SV thông báo chương trình học bổng như sau

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Datalogic Scanning Việt Nam năm học 2017-2018

Datalogic Scanning Vietnam thông báo chương trình học bổng kỹ thuật năm học 2017 - 2018 dành cho sinh viên

Xem tiếp...