Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

[GẤP] Thông báo dự tuyển học bổng Hessen năm 2017

Phòng CTCT – SV có nhận thông báo từ Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh về chương trình học bổng Hessen năm 2017

Xem tiếp...

[GẤP] Thông báo dự tuyển học bổng Vừ A Dính năm 2018

Phòng CTCT – SV có nhận thông báo từ Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh về chương trình học bổng Vừ A Dính năm 2018 dành cho sinh viên dân tộc thiểu số.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Lawrence S.Ting năm học 2018-2019

Theo công văn số 02-2018/LSTF ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting, phòng CTCT-SV thông báo chương trình Học bổng Lawrence S.Ting năm học 2018 – 2019 như sau:

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Đòn bẩy năm học 2017-2018

Phòng CTCT-SV có nhận được thông báo học bổng của Quỹ học bổng Đòn bẩy về việc trao học bổng năm học 2017 – 2018 cho sinh viên như sau:

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Mobifone năm học 2017-2018

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Mobifone) và ĐHQG-HCM giai đoạn 2015-2020 về việc hỗ trợ cấp học bổng thường niên cho sinh viên.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Pony Chung Invitation Scholarship năm 2018

Nhằm hỗ trợ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các quốc gia đang phát triển, từ năm 2011 đến nay, bên cạnh chương trình học bổng thường niên dành cho sinh viên ĐHQG-HCM, Quỹ học bổng Pony Chung thuộc Công ty Phát triển Hyundai, Hàn Quốc triển khai chương trình học bổng du học tại Hàn Quốc với tên gọi Pony Chung Invitation Scholarship Program.

Xem tiếp...