Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Sinh Hoạt Công Dân

Thông báo xử lý SV không tham gia SHCD định kỳ đợt 2 năm học 2020 – 2021

Theo công văn số 200/ĐHBK-CTCT-SV ngày 27/11/2020 của Phòng CTCT-SV về việc tổ chức sinh hoạt công dân (SHCD) định kỳ đợt 2 năm học 2020 – 2021 cho 9.607 sinh viên (SV) K2018, K2019; SV Kiến trúc K2017 – K2019 và SV Việt – Pháp K2017 – K2019 vào ngày 25/01 – 30/01/2021 tại Hội trường A5 và Hội trường Trần Chí Đáo, sau thời gian tổ chức SHCD định kỳ và thông báo giải quyết đơn xin xem xét của SV, Phòng CTCT-SV thống kê số SV không tham gia SHCD định kỳ đợt 2 (tính đến ngày 04/5/2021) là 64 SV.

Xem tiếp...