BANNER 1 52aac

Miễn giảm học phí

Quy định mới về chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên - Đại học Chính quy

Ngày 14 tháng 5 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015. Qua thời gian thực hiện, một số điều, khoản của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP không còn phù hợp với thực tế về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Ngày 15 tháng 7 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

Theo quy định mới, nhà nước sẽ cấp bù trực tiếp học phí cho các cơ sở giáo dục, đối tượng được miễn giảm học phí ở bậc đại học sẽ được xét miễn giảm trực tiếp tại trường, thay vì phải nộp học phí như bình thường và về địa phương để nhận lại khoản hỗ trợ này. Vì vậy, trong thời gian chờ thông tư hướng dẫn, nhà trường đề nghị sinh viên đóng đủ học phí học kỳ 1 năm học 2013 – 2014 theo thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính.
Từ ngày 03/9/2013, P.CTCT-SV tạm thời không nhận đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ MGHP học kỳ 1/2013 - 2014 cho tất cả các đối tượng quy định tại Nghị định 49 đến khi có thông tư hướng dẫn. Trường hợp sinh viên chưa nhận tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí học kỳ 2/2012 - 2013 theo thời hạn quy định, được phòng Lao động Thương binh và Xã hội địa phương chi trả, P.CTCT-SV sẽ nhận đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ MGHP học kỳ 2/2012 - 2013 đến hết ngày 30/8/2013.

Nghị định số 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013.

Quy định mới về chế độ miễn, giảm học phí - Đại học chính quy;

Nghị định 74/2013/NĐ-CP

freediabeticdietrecipes.com hd porno porno film
ukash kart - ukash cart - ukash kard - ukash card - ukash kart evi - ukash kart - www.ukashevi.gen.tr - ukash kart al - ucuz ukash kart - ukash ucuz kart - kart ukash - ukashevi.gen.tr - ukashevi - ukash evi - ukash kart - ukash cart - ukash kard - ukash card - ukash kart evi - ukash kart -
ukash kart - ukash cart - ukash kard - ukash card - ukash kart evi - ukash kart - www.ukashevi.gen.tr - ukash kart al - ucuz ukash kart - ukash ucuz kart - kart ukash - ukashevi.gen.tr - ukashevi - ukash evi - ukash kart - ukash cart - ukash kard - ukash card - ukash kart evi - ukash kart -