Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Gia hạn thời gian nộp học bổng Juki năm học 2018-2019

         Gia hạn thời gian nộp học bổng Juki năm học 2018-2019

Hiện nay P.CTCT-SV còn dư 5 suất học bổng Juki cho các SV khóa K2017 khoa Cơ khí, khoa Điện - Điện tử. SV nào có nhu cầu làm hồ sơ như thông báo trước đây và nộp về cho P.CTCT-SV trước ngày 05/10/2018.

Trân trọng.