Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Lịch sinh hoạt công dân cuối khóa cho SV K2013, K2014, SV BDCN K2015

         Theo kế hoạch năm học 2017 – 2018, nhà trường tổ chức đợt sinh hoạt công dân (SHCD) cuối khóa cho SV K2013, K2014, SV TT. BDCN K2015 vào ngày 23, 24/9 (chuyên đề 1); ngày 30/9 và 07/10 (chuyên đề 2).

 

Toàn bộ SV K2013, SV K2014 và SV BDCN K2015 phải tham gia đầy đủ cả 02 chuyên đề của đợt SHCD cuối khóa và được điểm danh theo đúng lịch phân bổ lớp. SV đến trễ 15 phút không được vào lớp và không điểm danh đối với SV ra về giữa giờ học. SV không tham gia lớp sẽ không đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp (thông báo tổ chức SHCD cuối khóa)

 

Ban tổ chức lớp điểm danh SV tham gia SHCD bằng hình thức quét mã vạch. Đề nghị SV đi học đúng lịch đã được phân công, mang thẻ SV và khi tham gia quét mã vạch phải xếp hàng, giữ trật tự, không ồn ào, đùa giỡn. Ban tổ chức lớp sẽ không điểm danh cho SV học trái lịch, không gửi đơn xin phép và không có phiếu xác nhận của Phòng CTCT – SV.

SV vui lòng xem chia ca lịch sinh hoạt  tại đây