Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

DANH MỤC

Phiếu Đăng ký Hội Trường A4,A5,B4

         .

Tải mẫu tại đây. 

 

 

XEM LỊCH HỘI TRƯỜNG CÓ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG HAY KHÔNG:1. NHẤP VÀO LỊCH HOẠT ĐỘNG XEM NGÀY CẦN ĐĂNG KÝ.

 

 

2. XEM ĐÃ CÓ ĐƠN VỊ NÀO ĐĂNG KÝ CHƯA.

 

 

3. TẢI MẪU ĐĂNG KÝ ĐIỀN THÔNG TIN NỘP P.CTCT-SV.