Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo dự tuyển học bổng CHEER SAIC năm 2018

         Căn cứ thông báo của quỹ học bổng CHEER SAIC về chương trình học bổng CHEER SAIC năm 2018 dành cho sinh viên trường.

Thông tin chi tiết về học bổng như sau:

1.      Mục đích cấp học bổng:

Chương trình học bổng CHEER SAIC nhằm tìm kiếm và hỗ trợ những sinh viên:

-         Có ý tưởng mang tính sáng tạo nhằm đưa ra giải pháp những vấn đề và thách thức gặp phải trong môi trường học tập, làm việc, trong gia đình hoặc cộng đồng.

-         Có những đề xuất cải tiến nhằm giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu, năng lượng thay thế, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, sức khoẻ con người, đa dạng xã hội, bình đẳng xã hội, tinh thần doanh nghiệp, giáo dục, kinh tế, luật,…

2.      Giá trị học bổng:sẽ tuỳ thuộc vào tính khả thi và sáng tạo của dự án. Tuy nhiên, tổng mức học bổng cho trường không vượt quá 2.000 USD.

3.      Đối tượng: Ứng viên phải thoả các điều kiện sau:

-         Là sinh viên đang học chương trình đại học hệ chính quy;

-         Đang thực hiện một hoặc nhiều dự án;

-         Điểm trung bình tích lũy học tập từ 7.5 trở lên.

4.      Hồ sơ gồm:

-         Đơn đăng ký học bổng(theo mẫu);

-         02 thư giới thiệu;

-         Bảng điểm từ năm thứ nhất đến nay (bản chính có xác nhận của trường);

-         Bản tóm tắt đề tài nghiên cứu đang thực hiện;

-         Bản sao tờ khai thuế thu nhập của bố mẹ của sinh viên.

5.      Thời gian nộp hồ sơ:

      SV vui lòng nộp hồ sơ (bản gốc và file ảnh) về Phòng Công tác Chính trị - SV (101 nhà A4) trước 16h30 ngày 29/6/2018 (thứ Sáu).