Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo dự tuyển học bổng Les EnFants Du VietNam năm học 2017-2018

         Phòng CTCT-SV có nhận được thông báo học bổng Hội du học sinh tại Bỉ về chương trình học bổng cho SV có hoàn cảnh khó khăn.

 

Thông tin của chương trình học bổng như sau:

1. Số suất: 07 suất

2. Giá trị học bổng: 8.100.000 đồng/ suất

3. Đối tượng nhận học bổng:

-         Sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, ưu tiên hộ nghèo;

-         Ưu tiên SV thường trú tỉnh Bến Tre hoặc các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long;

-         Điểm trung bình tích luỹ từ 7.0 trở lên.

4. Hồ sơ học bổng:

-         Đơn xin học bổng, trình bày hoàn cảnh bản thân (viết tay hoặc đánh máy);

-         Bảng điểm có xác nhận của phòng đào tạo;

-         Sổ hộ nghèo thuộc sự quản lý của tỉnh, quận/huyện, xã/ phường;

-         Trường hợp gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng không có sổ hộ nghèo, SV nộp kèm các minh chứng giấy tờ và hình ảnh đính kèm trong hồ sơ;

-         Các giấy tờ ưu tiên khác.

 

5. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:

SV nộp hồ sơ về Phòng CTCT-SV (101 nhà A4 hoặc 108 nhà H1) trước 16h00 ngày 20/6/2018 (thứ Tư).