Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo dự tuyển học bổng PONY CHUNG năm 2017

         Theo thông báo của Quỹ học bổng Pony Chung thuộc Tập đoàn Hyundai - Hàn Quốc, Học bổng Pony Chung năm 2017 sẽ được trao cho sinh viên và học viên cao học của Trường.

 SV xem thông báo học bổng tại đây

 SV tải mẫu đơn học bổng tại đây