Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo gia hạn nộp hồ sơ dự tuyển học bổng Kanden SS

         ...

Phòng CTCT-SV nhận được thông tin từ Phòng Quan hệ Đối ngoại về việc cho phép gia hạn nộp hồ sơ dự tuyển học bổng Kanden SS năm 2018 đến hết ngày 06/6/2018 (thứ Tư). Những sinh viên nào chưa kịp chuẩn bị hồ sơ theo thông báo trước đây có thể nộp hồ sơ về cho Phòng Quan hệ Đối ngoại (cô An - Phòng 102 nhà A5).

Trân trọng.